Дребноклетъчен рак на белия дроб 1, 2, 3, 4 етапа: прогноза

Степента на оцеляване може да ви каже колко хора с един и същ тип и стадий на рак са все още живи за определен период от време (обикновено 5 години) след като са били диагностицирани. Тези цифри не могат да ви покажат колко дълго ще живеете, но могат да ви помогнат да разберете по-добре вероятността за успех на лечението ви. Някои хора ще искат да научат коефициент на оцеляване за техния вид рак и стадий, а някои хора няма. Ако не искате да знаете, нямате нужда от него. По-долу разглеждаме дребноклетъчен рак на белия дроб 1, 2, 3, 4 етап - прогнозата и степента на оцеляване.

Какво е 5-годишно оцеляване?

Прогностичните статистики за конкретен тип и стадий на рак често се дават като 5-годишни нива на преживяемост, но много хора живеят по-дълго (често много по-дълго) от 5 години. 5-годишното оцеляване е процентът на хората, които живеят поне 5 години след като са били диагностицирани с рак. Например, 5-годишната преживяемост от 50% означава, че се смята, че 50 от 100 души, които имат този рак, са все още живи, 5 години след поставянето на диагнозата. Имайте предвид обаче, че много от тези хора живеят много по-дълго от 5 години след поставянето на диагнозата.

Относителната преживяемост е по-точен начин за оценка на ефекта от рака върху оцеляването. Тези цифри сравняват хората с рак с хората от общото население. Например, ако 5-годишният относителен процент на преживяемост за определен тип и стадий на рак е 50%, това означава, че хората с този рак са с приблизително 50% по-вероятно (средно) от хората, които нямат този рак, да живеят за поне 5 години след поставянето на диагнозата.

Но не забравяйте, че степента на оцеляване е приблизителна - прогнозата ви може да варира в зависимост от редица специфични за вас фактори.

Процентът на оцеляване не показва пълната картина.

Процентът на оцеляване често се основава на предишните резултати на голям брой хора, които са имали заболяването, но не могат да предвидят какво ще се случи в случай на един човек. Има редица ограничения, които трябва да се вземат предвид:

 • Цифрите по-долу са сред най-точните в момента. Но за да се определи 5-годишното оцеляване, лекарите трябва да разгледат хората, които са били лекувани преди поне 5 години. Тъй като лечението се подобрява с времето, хората, които са диагностицирани с дребноклетъчен рак на белия дроб (SCLC), могат да имат по-добра прогноза, отколкото показват тези статистики.
 • Тези статистически данни се основават на етапа на рака при първата диагноза. Те не се отнасят до случаи на SCLC, които по-късно се появяват или разпространяват.
 • Прогнозата за дребноклетъчен рак на белия дроб варира в зависимост от етапа на рака - като цяло, преживяемостта е по-висока при хора с по-ранни стадии на рак. Но други фактори могат да повлияят на прогнозата, като например възрастта на лицето и общото здравословно състояние и колко добре той реагира на лечението. Перспективите на всеки човек зависят от неговите обстоятелства.

Вашият лекар може да ви каже как тези цифри могат да бъдат приложени към вас, защото той е запознат с конкретната ситуация.

Степен на оцеляване при дребноклетъчен рак на белия дроб на етапи

По-долу са дадени относителните проценти на преживяемост, изчислени в базата данни SEER на Националния институт за рака, въз основа на хора, диагностицирани с дребноклетъчен рак на белия дроб от 1988 г. до 2001 г.

Тези нива на преживяемост се основават на TNM класификацията на злокачествените тумори, използвани по това време, която се е променила малко след това. TNM означава:

 • Т (тумор - тумор) - описва размера на първоначалния (първичен) тумор и дали попада в съседната тъкан.
 • N (лимфни възли - лимфни възли) - описва участващите лимфни възли.
 • М (метастази - метастази) - описва отдалечени метастази (разпространението на рак от една част на тялото в друга).

Поради това нивото на оцеляване може да се различава леко от последната версия на TNM.

 • 5-годишна относителна преживяемост за хора с дребноклетъчен рак на белия дроб 1-ва - прогнозата за оцеляване е около 31%.
 • 5-годишна относителна преживяемост за хора с рак на белия дроб в стадий 2 - прогнозата за оцеляване е около 19%.
 • 5-годишна относителна преживяемост за хора с дребноклетъчен рак на белия дроб 3 - прогнозата за оцеляване е около 8%.
 • 5-годишно относително оцеляване за хора с рак на белите дробове в стадий 4 - прогнозата за оцеляване е около 2%. Разпространението на MRL към други части на тялото често е трудно за лечение. Въпреки това, хората с този стадий на рак често имат възможности за лечение.

Не забравяйте, че тези нива на оцеляване са само оценки - те не могат да предскажат какво ще се случи с един човек. Ние разбираме, че тези статистически данни могат да бъдат подвеждащи и могат да доведат до повече въпроси. Говорете с Вашия лекар, за да разберете по-добре ситуацията.

ЧЕТИРИ ФОРМИ НА РАК С НАЙ-НИСКОТО 5 ГОДИНА

рак на панкреаса (рак на простатата),
първичен рак на черния дроб,
мезотелиом,
рак на хранопровода.


Съотношението на смъртността към заболеваемостта при рак на простатата е 0.98. На практика само 2% от пациентите сред болните не умират от това заболяване в рамките на 5 години без лечение.

Рак на панкреаса

Химиотерапия за рак на панкреаса

Рак на простатата - рак на панкреаса - хеморезистивен тумор. Поради преходността и смъртността, основните критерии за оценка на терапевтичните ефекти са средната стойност на общата продължителност на живота, 1 и 2-годишна преживяемост. Проучването на GERGOR (Хюстън) показва, че при локално напреднал рак на простатата, рак на панкреаса, паралелна радиация и химиотерапия са по-лоши от последователното използване на тези методи, трябва да започнете с химиотерапия.

Гемцитабин е признат стандартен компонент на различни комбинации при лечението на неоперабилен рак на простатата. Най-популярният режим е GEMOX (гемцитабин + оксалиплатин). Контролът на туморния растеж се постига при 50% от пациентите, средната средна продължителност на живота е 9,5 месеца, 1-годишната преживяемост е 40% (Airodi, 2004). Доказано е, че прилагането на две лекарства за един ден е по-ефективно от режима, при който гемцитабин се инжектира на първия ден, и оксалиплатин в ден 2: ефективността при такива варианти на лечение е 27 и 10%, средната средна продължителност на живота е 7,6. 3.2 месеца съответно.

Gemcitabine + xeloda или другите флуоропиримидини са вторият най-популярен. В мета-анализ от 2007 г. се твърди, че тази комбинация осигурява по-висока средна продължителност на живота в сравнение с монотерапията с гемцитабин (HR = 0,9).

В Израел се използват нови протоколи за лечение на рак на панкреаса, основани на геномни тестове за лична онкология.

Рак на черния дроб

Хепатоцелуларният рак (HCC) по честота заема 5-то място в света сред мъжете и 8-ми сред жените (около 650 000 случая през 2007 г.). HCR е третата най-често срещана онкологична причина за смърт (повече от 600 000 пациенти умират в света). 80% от случаите на НСС се срещат в страните от Азия и Африка поради заплашващото разпространение на вирусен хепатит В в тези страни. сходна възрастова група в Европа или Америка. Съотношението на броя на смъртните случаи към новорегистрираните е 0.92. Този показател характеризира ситуацията като изключително неблагоприятна.

Русия по отношение на смъртността от GCR се нарежда на 31-во място в света и на девето място в Европа. Хирургично лечение (радикални чернодробни резекции или хепатектомия с последваща трансплантация на органи) е възможно само при 10-15% от пациентите с НСС. Според обобщените данни 5-годишната преживяемост е 25–30%, най-добрите показатели (42%) са в Япония, но там са оперирани пациенти с тумори по-малки от 5 или дори 3 cm.

Хемоемболизацията може да предостави на пациенти, които не могат да бъдат отделени, средна продължителност на живота от 2 години при отсъствие на екстрахепатални метастази.

В Израел се използват нови протоколи за лечение на рак на черния дроб, основани на геномните тестове на личната онкология, както и операции по чернодробна резекция с робота на да Винчи и радиохимоемболизация на съдовете SIRT за множество метастази.

мезотелиом

Мезотелиом е първичен тумор на плеврата (при 90%) или перитонеума, много рядко се среща в други органи. 5-годишната преживяемост е 3%, средната продължителност на живота е 9 месеца. (Priesman, 2007). Хирургичното лечение може да бъде изключително рядко, повечето пациенти са регистрирани в състояние на разпространение.

Средната продължителност на живота на пациентите с аденокарцином с CRR е 70 месеца, без CRR - 26 месеца; сред пациентите с плоскоклетъчен карцином с рКР - 44 месеца, без РКР - 14 месеца. Продължителността на периода без рецидив за аденокарциномите е 59 месеца, с pCR и 13 месеца. без pCR, с плоскоклетъчен рак - 41 месеца. с pCR и 14 месеца. без pCR. Проявление на рецидив на заболяването: при аденокарциномите 68% са отдалечени метастази, 32% са локални рецидиви; с плоскоклетъчен карцином, в 100% има отдалечени метастази (в черния дроб - на 40%, в белите дробове - в 16%, в костите - в 20%, в параорталните лимфни възли - в 4%).

В няколко проучвания след индукционна неоадювантна терапия (облъчване с FLEP + 40 Gy), пациентите са рандомизирани в групи с хирургично лечение и продължителна експозиция до 60 Gy. Средната продължителност на живота е 18,9 и 11,5 месеца, 5-годишната преживяемост е 27,9 и 17,1% (0,67% в полза на оперираните пациенти).

В Израел се използват нови протоколи за лечение на мезотелиом, базирани на геномните тестове на личната онкология и се извършват операции по резекция на мезотелиом.

Рак на хранопровода

В Израел стандартът за лечение на рак на хранопровода ІІ - ІІІ етап се счита за хирургия, радиация и химиотерапия. Широко се използват режими на неоадювантна терапия на базата на таксани. При многобройни малки тумори на хранопровода е възможна мукосектомия с последваща химиотерапевтична терапия: 4-годишно преживяване се постига при 76%.

Повсеместната тенденция в лечението на резективен рак не се ограничава само до операция за рак на хранопровода, трябва да се използва радиация и химиотерапия.

Прогнози за оцеляване

В онкологията шансовете за оцеляване на пациентите обикновено се измерват с петгодишен период.
Именно през този период се събират необходимите статистически данни, въз основа на които се нарича т.нар процент на преживяемост, изразен в процент от пациентите, преживели 5 години след откриването на злокачествен тумор.

Този показател, подобно на всички други статистически данни, до известна степен е много приблизителна стойност, тъй като е от общ характер и се основава на остарели данни, които не отчитат настоящото ниво на медицинските грижи и най-важното не отразяват индивидуалните характеристики на пациента: общо здраве, начин на живот, индивидуални реакции към терапевтични ефекти.

С други думи, петгодишната преживяемост не може да предскаже как болестта ще премине в този конкретен случай. И само лекуващият лекар, който е запознат с всички подробности от медицинската история, може да обясни на пациента как да интерпретира статистическите данни за неговата ситуация.
Но оцеляването е много ясно свързано с видовете рак и техните етапи.
Мъжете най-често умират от злокачествени тумори на белия дроб, стомаха, ректума и простатата, а ракът на гърдата и рака на маточната шийка са особено вредни за жените.

Прогноза за лечение на рак на белия дроб

При диагноза "дребноклетъчен карцином" и липсата на каквото и да е лечение средната продължителност на живота е 2-4 месеца. Въпреки това, с ранна диагностика, прогнозата за оцеляване на тумора на белия дроб става по-оптимистична, тъй като метастазите са силно чувствителни към радиация и химиотерапия. Въпреки това, дори и при правилно лечение, прогнозата за петгодишен хоризонт е 10%,

Прогнози за оцеляване при рак на стомаха

Първоначалните етапи на рак на стомаха дават прогноза за оцеляване в петгодишния сегмент от 80%. Но с третия и четвъртия етап, пациентите живеят до срока, приет в онкологията, значително по-рядко - в 10-20% от случаите.

Преживяемост при рак на дебелото черво и червата

Оцеляването на пациенти с злокачествени тумори на ректума е в пряка зависимост от дълбочината на поникване на тумора и наличието на вторични огнища на патологията.

В ранните стадии на болестта петгодишната преживяемост достига 65-74%, при условие че се провежда необходимата терапия. Следващите етапи в операцията дават индикатор в диапазона от 5-30%.

Прогноза за оцеляване при рак на простатата

Колкото по-скоро е възможно да се диагностицира тумор на простатата, толкова по-добре. Ранният етап на откриване на болестта, която в началото е, за съжаление, асимптоматична, осигурява оцеляване на ниво от 75-85%. Но в късните етапи на патологията пациентите живеят средно от една до две години.

Процентът на преживяемост при рак на гърдата

Сред всички видове смъртност от рак при жените ракът на гърдата безспорно е водещ. В същото време почти 50% от пациентите с такава диагноза успешно заобикалят първите пет години, а 35% живеят до 10 години.

Вероятността за оцеляване при рак на маточната шийка

До пет години след това, в зависимост от стадия на заболяването, 5-85% от жените живеят с диагноза злокачествен тумор на шийката на матката. И на най-ранните етапи се дава прогноза с 85-90% петгодишно оцеляване. Обратното е вярно на по-късните етапи: тук показателят не надвишава 7%.

Преживяване на рак на черния дроб

Пациентите с рак на черния дроб преодоляват петгодишен период само в 10% от случаите. Но не се страхувайте от тази цифра, защото тъжната статистика не се оправдава от самия рак, а от наличието в пациента на не по-малко фатални заболявания - същата цироза на черния дроб. При липса на съпътстващи тежести и с правилната терапия, преживяемостта достига 50-70%.

Рак на яйчниците: прогноза за оцеляване

Първият етап на рак на яйчниците се характеризира с оцеляване до 75% на петгодишния хоризонт, вторият етап намалява процента до 55-60%, третият етап дава само 15-20% от положителните резултати, а четвъртият - не повече от 5%.

Оцеляване на рака на кожата

Дълги години на наблюдение на пациенти с ракови кожни лезии са окуражаващи: ако в следвоенните години преживяемостта е била 49%, то през 2010 г. тя е вече 92%.
Освен това, пациентите с тази диагноза не само са започнали да живеят по-дълго, а много от тях са успешно излекувани от болестта.
В същото време възрастта на пациентите се отразява на специфичните числа: колкото са по-стари, толкова по-лоша е прогнозата.

Възможности за лечение на рак на мозъка

Даването на прогнози за оцеляването за рак на мозъка е неблагодарна задача. Всичко зависи не само от етапа на заболяването, възрастта на пациента, но и от многото нюанси, свързани с вида на тумора, неговото поведение и коя част от мозъка е засегната. Като цяло статистиката показва, че на втория и третия етап малко пациенти успяват да преодолеят двугодишния праг, а при поставянето на диагнозата на четвъртия етап резултатът е вече в дните. В същото време поради факта, че “главата е тъмен обект”, достатъчен брой пациенти с желание за живот и лечение могат да живеят с рак на мозъка в продължение на десетки години.

Какво означава 5 години оцеляване

Описание на метода

Статистиката за резултатите от лечението на пациенти с определен вид и стадий на рак обикновено се основава на 5-годишен период, но много хора живеят по-дълго - а понякога и много по-дълго - 5 години. 5-годишната преживяемост е процентът пациенти, които са живели най-малко 5 години от датата на диагностициране на рак. Например, ако 5-годишната преживяемост е 70%, това означава, че около 70 от 100 пациенти с рак са все още живи 5 години след поставянето на диагнозата. Трябва да се помни обаче, че много хора живеят много по-дълго от 5 години.

Относителната преживяемост е по-точен параметър за оценка на въздействието на рака върху живота на пациентите. Това е резултат от сравняване на пациенти с рак на пикочния мехур с останалата популация. Например, ако 5-годишната относителна преживяемост на пациенти с рак на пикочния мехур на определен етап е 80%, това означава, че петгодишният праг на преживяемост ще надхвърли средно 80% от пациентите и 80% от здравите хора.

Но не забравяйте: 5-годишните относителни нива на оцеляване са само приблизителни цифри. Вашата прогноза ще зависи от различни фактори, специфични за вашата ситуация.

Проверете цената със специалист

Оценка на Kaplan-Meier

За цензурирани, но не групирани наблюдения на живота, функцията за оцеляване може да бъде директно оценена.

Нека избрани - моменти от времето.

За всяка точка във времето, ние оценяваме вероятността да изпитаме този момент. Такава оценка би била съотношението на броя на оцелелите от този момент към броя, наблюдаван до този момент. Тогава, според правилото за умножение на вероятностите, умножавайки вероятностите за оцеляване във всеки интервал, получаваме следната формула.

Оценката на функцията за оцеляване се изчислява по формулата

- броя на обектите, живеещи до определен момент, с изключение на пенсионираните, t

- броя на обектите, за които е възникнал резултатът в даден момент,

Обърнете внимание, че можете да умножите стойностите само за онези времена, когато е настъпил поне един резултат, защото ако, тогава, и умножението с един не променя резултата.

Тази оценка на функцията за оцеляване, наречена мултипликационен резултат, беше предложена за първи път от Kaplan и Meyer (1958).

Процентът на оцеляване показва колко хора са живели известно време след като са научили за диагнозата. Тези данни са групирани по специфични видове и етапи на рак. Най-често статистиката включваше 5-годишна или 10-годишна преживяемост.

Общият брой се отнася до броя на хората, които са живели 5 или 10 години след диагнозата. Статистическите данни за оцеляването отчитат информацията за пациентите на различни етапи от контрола на заболяването:

 • данни за пациенти, излекувани от рак (при липса на признаци на патология);
 • данни за пациенти, лекувани с рак в Израел.

Статистика на оцеляването и индивидуалната прогноза

Степента на преживяемост често се основава на резултатите от лечението на големи групи пациенти със същото заболяване, но те не могат да предскажат резултата от лечението в даден случай. Имайте предвид статистическите ограничения:

 • За да се получи статистика за 5-годишната преживяемост, лекарите трябва да анализират резултатите от лечението на пациенти, лекувани преди поне 5 години. Тъй като методите на лечение се подобряват с времето, днес прогнозата за пациенти с рак на пикочния мехур трябва да бъде по-благоприятна.
 • Статистиката се основава само на етапа на рак по време на първоначалната диагноза. Тази статистика не отчита рецидивиращия или прогресиращ рак.
 • Прогнозата за пациенти с рак на пикочния мехур зависи от етапа (степента) на рака. Като цяло, по-високите нива на оцеляване са характерни за ранните стадии на заболяването. Независимо от това, индивидуалната прогноза зависи от различни фактори, включително възрастта и общото здравословно състояние на пациента, както и от естеството на отговора на тумора към терапията. Във всички случаи прогнозата се изчислява въз основа на индивидуалните обстоятелства.

Тъй като лекарят е запознат с вашата лична ситуация, той може да ви каже какво означава статистиката в личния ви случай.

Степента на злокачественост на тумора

Цифрите по-долу са базирани на резултатите от лечението на хиляди пациенти, които са имали рак на пикочния мехур от 1988 до 2011 година.

 • 5-годишната относителна преживяемост за стадий 0 на рака на пикочния мехур е около 98%.
 • 5-годишната относителна преживяемост за рак на пикочния мехур в етап I е приблизително 88%.
 • При II рак на пикочния мехур относителната преживяемост 5 години е приблизително 63%.
 • 5-годишният относителен процент на преживяемост за рак на пикочния мехур в етап III е приблизително 46%.

Ракът на пикочния мехур, който се е разпространил в други вътрешни органи, често е труден за лечение. 5-годишният относителен процент на преживяемост за рак на пикочния мехур на етап IV е около 15%. Въпреки това, съществуват различни методи за лечение на това заболяване, дори в по-късните етапи.

Степента на преживяемост в онкологията на гърдата пряко зависи от етапа на развитие на рака, размера на тумора и степента, в която лимфните възли са засегнати от метастази. 5-годишната прогноза в повечето случаи определя етапа на развитие на рак, при който е открит туморът. Онколозите ги разделят на 4 етапа:

 • 0-1 - диаметърът на тумора е по-малък от 2 cm, в лимфните възли няма ракови клетки. На този етап лекарите предвиждат 70-95% от възстановяването на пациента.
 • 2 - размер на тумора 2-5 cm, лимфните възли не се докосват. Същата категория включва ситуации, при които туморът не е повече от 2 см, но са засегнати 2 до 5 лимфни възли. На 2-ри етап вероятността за заздравяване е 50-80%.
 • 3 - размерът на тумора е вече 5 cm в диаметър, лимфните възли вече са започнали да бъдат засегнати от раковите клетки. Шансовете за възстановяване в този случай са приблизително 10-50%.
 • 4 - размерите на злокачествен тумор могат да бъдат всякакви, но се разкриват метастази. Шансовете за оцеляване са 0-10%.

Разходите за диагностика и лечение на рак на пикочния мехур в Израел

В таблицата по-долу ще бъдат представени цените на някои медицински и диагностични процедури в Раковия център Ичилов.

Време за оцеляване?

Регистрация: 04/06/2006 Съобщения: 1

При детето ми е открит и премахнат медлобластом, навсякъде, където пишат за времето на оцеляване от 5 години, какво е това? Дали е максимално във времето с такава диагноза?

Член: април 26, 2005 Съобщения: 803

Андрей N, оцеляването в такива случаи се разбира като времето, изминало преди появата на рецидив. Счита се за "средна температура в болницата" - някой има нула, а някой има 40.
5 години не означава, че пациентът ще живее още пет години и това е всичко. Това означава, че 5 години е критичен момент, когато по-голямата част от заболяването може да се върне. ВЪЗМОЖНО, НО НЕ ГАРАНТИРАН.
Консултантите на лекари и форуми вероятно ще ви дадат по-точна информация. Но въпросът "Колко остава?" просто във вашия случай, не чакайте отговора - не един компетентен лекар дава такива прогнози. И ако вече имате някой „измислил“ нещо, изплюйте го. Винаги има други възможности.

Член от: 24 май 2005 Съобщения: 17

Не става дума за 5-годишна преживяемост, а за средна петгодишна преживяемост на пациентите с определена диагноза. Ако например се каже 80% от петгодишното оцеляване, това означава, че пет години след края на лечението, 80% от пациентите са живи. А причините за смъртта на останалите 20%, както разбирам, не се контролират - т.е. един от тях може да е умрял в автомобилна катастрофа и т.н. (нека експертите ме коригират, ако греша).

Налице е също така период на преживяемост без рецидиви. Той говори за процента пациенти, които не са имали рецидив след петгодишно лечение.

Срокът от пет години, доколкото разбирам, е избран, защото вероятността за рецидив след пет години става толкова оскъдна, че може да бъде пренебрегната.

Какво е “петгодишно оцеляване” в онкологията?

Това е условна присъда от 5 години, при която се случват повечето от рецидивите на заболяването. Всички излекувани онкологични заболявания са изложени на риск от рецидив, поради което пациентите след лечението са под строго наблюдение на онкогинеколога. Повечето пристъпи се развиват през първите две години. След това с течение на времето броят на тези рецидиви рязко намалява и след пет години той почти се доближава до нула. Съществува и понятието „преживяемост без рецидив в продължение на пет години“, т.е. има вероятност пациентът да се появи отново през тези пет години. Понякога, по време на рецидив, ние провеждаме лечение и тези пациенти живеят тези 5 години по-нататък. Тези концепции са повече за статистиката, така че ние знаем колко ефективни са нашите методи на лечение.

Кои органи метастазира рака на шийката на матката?

Ракът на шийката на матката започва да се развива от таза, първите регионални метастази се развиват в лимфните възли на таза, в тазовите връзки, след това метастазите се появяват в пикочния мехур, в ректума. Напред. прочетете по-нататък

Колко често трябва да се свързвам с гинекологичен онколог след хирургично лечение на рак на маточната шийка?

След онкологични заболявания, пациентът трябва да отиде на прегледи за цяла година веднъж на всеки 3 месеца. Не забравяйте да вземете тампон от купола на вагината, ако той е опериран, или от шийката на матката, ако се държи. прочетете по-нататък

Как се възстановяват пациентите след операция за лечение на рак на маточната шийка?

Основният проблем след операцията е, че органите на отделителната система страдат, тъй като при тази операция има нарушение на нервните влакна, които преминават към пикочния мехур и извън него. прочетете по-нататък

След колко може да планирате бременност след свръх-влажна ампутация или конизация?

Смята се, че след конизиране или ампутация на шийката на матката през първата година, пациентът се изследва на всеки 3 месеца. Ако през първата година тя се справя добре, тя няма промени, а след една година може. прочетете по-нататък

5-годишно оцеляване при рак на бъбреците

Метастатичен рак на бъбреците: симптоми, лечение, диагноза

 • Механизъм за развитие
 • Признаци на
 • Метастази на рак на бъбреците
 • диагностика
 • лечение
 • перспектива
 • предотвратяване

В продължение на много години се опитва да излекува бъбреците?

Ръководител на Института по нефрология: „Ще бъдете изумени колко лесно е да излекувате бъбреците си, като я приемате всеки ден.

Сред всички видове рак, ракът на бъбреците е на 10-то място, което е около 3% от общата статистика. Жените се разболяват много по-рядко от мъжете. Ракът на бъбреците е усложнен и от факта, че към момента на поставяне на диагнозата пациентът вече има отдалечени метастази в цялото тяло (метастатичен рак на бъбреците) и това пряко влияе върху по-нататъшната прогноза и лечение.

Механизъм за развитие

Най-често ракът на бъбреците изглежда е карцином на бъбречните клетки. Образуването на тумор започва от вътрешния слой на бъбречните тубули. В същото време в тялото се образуват атипични клетки, които започват да се делят непрекъснато и създават агресивен тумор.

Насърчаване на развитието на рак на бъбреците, затлъстяване, тютюнопушене, наследствени фактори и високо кръвно налягане. Също така, рак на бъбреците често е засегнат от представители на негроидната раса, хора с тъмна кожа, пациенти с диабет.

За лечение на бъбреците нашите читатели успешно използват Renon Duo. Виждайки популярността на този инструмент, решихме да го предложим на вашето внимание.
Прочетете повече тук...

Признаци на

Основните признаци на рак на бъбреците са болка и хематурия. Кръвта в урината може да се появи и след това да изчезне. Болката обикновено се проявява в крайните етапи на развитието на тумора, когато има метастази. На същите етапи лесно можете да почувствате образование и съмнение за онкология.

Метастази на рак на бъбреците

При 25% от пациентите за периода на диагнозата има метастази в различни органи и тъкани. При наличие на метастази се диагностицира метастатичен рак на бъбреците.

Метастазите се наричат ​​вторични места на злокачествено заболяване. Те могат да се появят в лимфните възли, белите дробове, черния дроб или гръбначния стълб.

Честотата на метастазите:

 • в лимфните възли 64%;
 • в белите дробове 76%;
 • в мозъка 11%;
 • в костите 43%.

Метастатичният рак на бъбреците рядко метастазира само в един орган. По правило има множество и отдалечени метастази. Метастазите започват да се образуват почти веднага след развитието на тумора.

Отделени туморни клетки проникват в кръвообращението или лимфните съдове и, достигайки до определено място, пораждат нови тумори.

диагностика

Диагностика на метастатичен рак на бъбреците се извършва на базата на рентгеново изследване, ултразвуково изследване и магнитен резонанс. При необходимост се определя и радиоизотопна сцинтиграфия.

В допълнение, метастатичен рак на бъбреците се диференцира с много подобни заболявания.

лечение

Лечението на метастатичен рак на бъбреците се извършва на няколко етапа.

Премахване на метастазите чрез комбинирани методи:

 • хирургично лечение
 • имунотерапия
 • насочена терапия

Хирургия за рак на бъбреците включва нефректомия с отстраняване на засегнатия орган. Такива методи като химиотерапия и лъчева терапия при наличие на метастази практически не дават никакви резултати, поради което се използват в редки случаи. Имунотерапията подобрява преживяемостта при метастатичен рак на бъбреците с няколко процента.

перспектива

Най-неблагоприятна прогноза се формира, ако туморът е засегнал бъбречната вена и далечните лимфни възли. Използването на целеви лекарства за лечение на рак на бъбреците прави възможно да се увеличат шансовете на пациента за оцеляване и да се подобри качеството на живот. След хирургично лечение 5-годишното преживяване се наблюдава при приблизително 50-70% от пациентите.

предотвратяване

Превенцията на рака на бъбреците е да се придържаме към здравословния начин на живот, да елиминираме лошите навици и своевременно да диагностицираме много хронични и инфекциозни заболявания.

Рак на пикочния мехур при мъже - симптоми, лечение, прогноза

В структурата на рака преобладават злокачествени новообразувания на пикочната система. Според статистиката, ракът на пикочния мехур при мъжете се среща няколко пъти по-често, отколкото при жените, което се дължи главно на липсата на култура на приемане на течности и придържане към вредни зависимости - алкохол и пушене. Продължителният контакт на лигавицата с урината, съдържащ повишена концентрация на метаболити на канцерогенни вещества, допринася за развитието на онкологичните процеси.
Как да се предпазим от ужасно заболяване, причини, диагноза и възможни лечебни методи се обсъждат в статията.

Рискови фактори

Причините за рак на пикочния мехур са предмет на противоречия и обсъждане на медицинската общност. Вероятността за образуване на злокачествени тумори се увеличава в присъствието на хронични възпалителни процеси на пикочните пътища и папиломавируса. Доказаните рискови фактори са:

 • Пушенето, което се обяснява с проникването на канцерогени в кръвта и последващото им влизане в урината, където има неблагоприятен ефект върху лигавицата на пикочния мехур и уретрата.
 • Характеристики на природата на силата.
 • Работа в индустрии с вредни условия на труд. Засяга хора, заети в бояджийски магазини, химическа промишленост.
 • Неблагоприятни фактори на околната среда, включително използването на хлорирана вода.
 • Ненавременно изпразване на пикочния мехур.

Според статистиката мъжете, които са надхвърлили прага от шестдесет години, са обект на болестта и няма съмнение за генетична предразположеност.

Характерни симптоми

Колко време живеят мъжете, когато открият рак на пикочния мехур и какви симптоми сигнализират за проблем в урогениталната област? Първоначалният етап се характеризира с липсата на каквито и да е прояви, но ранен знак, който се нуждае от внимание - появата на кръв в урината. В повечето случаи незначителните епизоди на кървене се пренебрегват и патологията се развива в латентна форма, което забавя изследването. С напредването на злокачествения процес обемът на рака нараства и се появяват тежки симптоми:

 • трудност при изпразването на пикочния мехур;
 • болки в долната част на корема, сакрума, областта на слабините;
 • повишени епизоди на кървене;
 • влошаване на общото състояние.

Ако са засегнати шийката на пикочния мехур, уретерите и надбъбречните жлези, може да се появи бъбречна недостатъчност. На фона на отслабения имунитет и инфекциите на пикочните пътища рискът от смърт е значително увеличен.

Етапи на развитие и прогноза

Рисковете от рецидив и преживяемост при рак на пикочния мехур при мъжете зависят от хистологичния тип на тумора, неговия размер и участие в патологичния процес на съседните тъкани и органи.

Първоначалната форма на онкологията се характеризира с увреждане на епитела на пикочния мехур. С навременното откриване на повече от 90% от случаите успешно се преодолява петгодишния праг на оцеляване. Благодарение на съвременните медицински технологии и фармацевтични продукти, повечето пациенти се връщат към нормален начин на живот след лечението.

В етап 2 на заболяването туморните клетки заразяват мускулния слой на пикочния мехур. Лечението е ефективно при повече от 70% от пациентите, които имат добри шансове и благоприятна прогноза за пълна рехабилитация.

Етап 3 рак се характеризира с агресивен курс, туморът расте през стените на органа и метастазира в близките тъкани. При адекватна терапия петгодишната преживяемост се наблюдава при 50% от пациентите. Пълна рехабилитация или продължителност на живота над 10 години се наблюдава при пациенти без допълнителни медицински проблеми в анамнезата.

В последния етап раковият тумор засяга органите на малкия таз и лимфните възли. Хирургичната интервенция и всички видове специфични терапии са неефективни. Палиативно лечение се извършва, за да се облекчи състоянието. Прогнозата е неблагоприятна, само 5% от случаите превишават петгодишната преживяемост.

Основни диагностични методи

Ако има съмнение за онкология, се провежда визуално изследване, за да се идентифицира истинската диагноза и степента на увреждане на тъканта и се планира цялостно изследване, което включва следните мерки:

 1. Палпация на ректума.
 2. Анализ на урината, бактериологична култура, цитологично изследване на утайката.
 3. Биохимия на кръвта.
 4. Ултразвук - информативна процедура ви позволява да идентифицирате локализацията и структурата на тумора и да оцените разпространението на патологията.
 5. ЯМР и КТ - магнитно-резонансна и компютърна томография се отличават с широки диагностични възможности и се използват за оценка на размера и локализацията на неоплазма, състоянието на регионалните лимфни възли и коремната стена.
 6. Основният и задължителен метод за изследване на туморите е уретроцистоскопия - ендоскопско изследване на урогениталния тракт. По време на манипулацията се оценяват състоянието на уротела и степента на туморния процес, определя се тактиката на хирургичното лечение.
 7. Остеоцинтиграфия се прилага след откриване на злокачествен процес в пикочния мехур. Изследването се провежда за идентифициране на метастази в костите на скелета.

Ако е необходимо, диагностичните мерки могат да бъдат допълнени от тазовата ангиография, която позволява да се определи степента на съдови лезии.

Класификация на заболяванията

В зависимост от разпространението на рак на пикочния мехур при мъжете се разделя на повърхностни и инфилтративни, когато туморът расте в съседни тъкани. Има 4 основни хистологични форми на заболяването:

 • urotelial carcinoma, характеризиращ се с лезии на лигавицата на лигавицата на пикочния мехур, се наблюдава при 90% от пациентите;
 • Плоскоклетъчният карцином е агресивен и се среща в повече от 5% от случаите;
 • аденокарцином;
 • недиференциран карцином.

Всички видове ракови образувания са предразположени към метастази и първоначално засягат мускулите на органа, а след това уретерите, черния дроб, белите дробове, костите и регионалните лимфни възли. Заболяването е повтарящо се в природата и дори след успешна терапия, пациентът трябва да се подложи на скрининг изследване поне веднъж годишно.

Процедури за лечение

За лечение на рак на пикочния мехур при пациенти с малки локализирани тумори, главно в началните стадии, се използва трансуретрална резекция на органа - ТУР, която също се счита за диагностична процедура. Лечението се извършва с помощта на високотехнологично ендоскопско оборудване през уретрата. Основната задача е най-точното проникване на инструменти в засегнатата тъкан. При наличието на малки множествени неоплазми е препоръчително да се провежда трансуретрална електро-изпаряване - минимално инвазивен метод на термична обработка на засегнатите тъкани. За да се изключи рецидив, процедурата се допълва с химиотерапия и имунотерапия.

Как за лечение на патология с дълбока степен на увреждане и общ процес? В този случай се предприемат отворена резекция, радикална цистектомия, радиация и химиотерапия. Хирургичните методи се различават в подходите, но крайният резултат включва лечение на рак, като същевременно се запазват функциите на пикочния мехур.

Използват се органо-запазващи тактики с пластична подмяна на дефект с ниска честота и висока степен на диференциация на злокачествено новообразувание. Използва се строго според указанията на ограничен брой пациенти, когато туморът не превишава 5–6 cm.

При хистологично потвърден риск от рецидив се извършва радикална цистектомия, последвана от реконструкция на органи и химиотерапия. Операцията включва пълното отстраняване на пикочния мехур, простатната жлеза и регионалните лимфни възли.

ОЦЕЛЯВАНЕ

Доскоро ракът се смяташе за смъртна присъда, но съвременната онкология позволява излекуване на много тумори в 100% от случаите. В онкологията ранното диагностициране е много важно - колкото по-скоро се открие тумор и започне лечението, толкова по-благоприятен е резултатът.

Създайте ново съобщение.

Но вие сте неоторизиран потребител.

Ако сте се регистрирали преди, тогава "влезте" (формуляр за вход в горната дясна част на сайта). Ако сте тук за първи път, регистрирайте се.

Ако се регистрирате, можете да продължите да следите отговорите на вашите постове, да продължите диалога с интересни теми с други потребители и консултанти. В допълнение, регистрацията ще ви позволи да провеждате лична кореспонденция с консултанти и други потребители на сайта.

Рак на пикочния мехур: прогноза за оцеляване

Степента на оцеляване показва колко хора с един и същ тип и стадий на рак оцеляват след определен период (обикновено този период е 5 години) от датата на поставяне на диагнозата. С тези числа е невъзможно да се предскаже колко дълго трябва да живеете, но те могат да дадат обща представа за потенциалния успех на Вашата терапия.

Статия Навигация

Какво е 5-годишно оцеляване?

Статистиката за резултатите от лечението на пациенти с определен вид и стадий на рак обикновено се основава на 5-годишен период, но много хора живеят по-дълго - а понякога и много по-дълго - 5 години. 5-годишната преживяемост е процентът пациенти, които са живели най-малко 5 години от датата на диагностициране на рак. Например, ако 5-годишната преживяемост е 70%, това означава, че около 70 от 100 пациенти с рак са все още живи 5 години след поставянето на диагнозата. Трябва да се помни обаче, че много хора живеят много по-дълго от 5 години.

Относителната преживяемост е по-точен параметър за оценка на въздействието на рака върху живота на пациентите. Това е резултат от сравняване на пациенти с рак на пикочния мехур с останалата популация. Например, ако 5-годишната относителна преживяемост на пациенти с рак на пикочния мехур на определен етап е 80%, това означава, че петгодишният праг на преживяемост ще надхвърли средно 80% от пациентите и 80% от здравите хора.

Но не забравяйте: 5-годишните относителни нива на оцеляване са само приблизителни цифри. Вашата прогноза ще зависи от различни фактори, специфични за вашата ситуация.

Статистика на оцеляването и индивидуалната прогноза

Степента на преживяемост често се основава на резултатите от лечението на големи групи пациенти със същото заболяване, но те не могат да предскажат резултата от лечението в даден случай. Имайте предвид статистическите ограничения:

 • За да се получи статистика за 5-годишната преживяемост, лекарите трябва да анализират резултатите от лечението на пациенти, лекувани преди поне 5 години. Тъй като методите на лечение се подобряват с времето, днес прогнозата за пациенти с рак на пикочния мехур трябва да бъде по-благоприятна.
 • Статистиката се основава само на етапа на рак по време на първоначалната диагноза. Тази статистика не отчита рецидивиращия или прогресиращ рак.
 • Прогнозата за пациенти с рак на пикочния мехур зависи от етапа (степента) на рака. Като цяло, по-високите нива на оцеляване са характерни за ранните стадии на заболяването. Независимо от това, индивидуалната прогноза зависи от различни фактори, включително възрастта и общото здравословно състояние на пациента, както и от естеството на отговора на тумора към терапията. Във всички случаи прогнозата се изчислява въз основа на индивидуалните обстоятелства.

Степен на оцеляване при рак на пикочния мехур

Според последните данни, при отчитане на всички етапи на рак на пикочния мехур:

 • 5-годишната преживяемост е приблизително 77%;
 • 10-годишната преживяемост е приблизително 70%;
 • 15-годишната преживяемост достига приблизително 65%.

Трябва да се има предвид, че 5-годишните нива на преживяемост се основават на резултатите от лечението на хора, диагностицирани преди повече от 5 години; 10-годишните статистики за оцеляване се основават на резултатите от лечението на пациенти, които са развили рак преди повече от 10 години. Съответно 15-годишните нива на преживяемост се основават на резултатите от лечението на пациенти, които са започнали лечение поне преди 15 години.

Статистика за оцеляване по етапи

Цифрите по-долу са базирани на резултатите от лечението на хиляди пациенти, които са имали рак на пикочния мехур от 1988 до 2011 година.

 • 5-годишната относителна преживяемост за стадий 0 на рака на пикочния мехур е около 98%.
 • 5-годишната относителна преживяемост за рак на пикочния мехур в етап I е приблизително 88%.
 • При II рак на пикочния мехур относителната преживяемост 5 години е приблизително 63%.
 • 5-годишният относителен процент на преживяемост за рак на пикочния мехур в етап III е приблизително 46%.

Ракът на пикочния мехур, който се е разпространил в други вътрешни органи, често е труден за лечение. 5-годишният относителен процент на преживяемост за рак на пикочния мехур на етап IV е около 15%. Въпреки това, съществуват различни методи за лечение на това заболяване, дори в по-късните етапи.

Историята на Евгения от Челябинск, пациентът на Ичилов рак

- Аз съм на 42 години. През май 2015 г. бях диагностициран с рак на пикочния мехур. Една минута бях напълно здрав, не страдах от рак, бях се занимавал с бягане и йога, играех с три дъщери. И на следващата минута внезапно станах пациент с рак. Вкъщи ми предложиха само отстраняване на пикочния мехур и растеж. Водя активен начин на живот, спортувам, реших да отида в чуждестранна клиника, където да си възстановя пикочния мехур. Изборът ми падна върху израелския Център за рака на Ичилов.

След като лекарят ми разказа за всички налични лечения за рак в Израел, избрах да създам нов пикочен мехур. Neocistis ми подхождаше повече от други възможности.

Отначало се страхувах много. Влизайки в клиниката, мислех, че ще ме посрещне типична болнична атмосфера. Но в онкологичния център Ичилов всичко изглежда топло и гостоприемно. Тук работят много приятелски настроени хора. На първия ден ми разказаха за всички характеристики на лечението. Този ден се срещнах с лекарите. Издържаха теста, преминаха кръвни тестове. Скоро бях информиран за резултатите от диагнозата.

Преминах диагнозата, лечението и рехабилитацията. Сега отново се радвам на живота. Всичко се върна на първо ниво. Правя същото като преди. Отново ходя на фитнес, практикувам йога.

Коментар на лекаря по онкологичния център:

- Евгения пристигна в нашия онкологичен център за изследване на 12 май 2015 г. 3 дни по-късно, на 15 май, тя е подложена на биопсия. След 2 седмици извършихме операция за формиране на нов мехур от собствената тъкан на пациента. Тъканта, която взехме от тънките черва. От функционална гледна точка всичко е наред: новият пикочен мехур работи, уринирането е нормално, няма инконтиненция. Функцията на пикочните пътища е напълно възстановена и Юджийн дори е започнал отново да ходи във фитнеса.

Що се отнася до успеха на лечението на рака, в момента Евгения няма признаци на патология. Ще продължим да наблюдаваме състоянието му. Мониторингът ще продължи няколко години.

Разходите за диагностика и лечение на рак на пикочния мехур в Израел

В таблицата по-долу ще бъдат представени цените на някои медицински и диагностични процедури в Раковия център Ичилов.

Европейски медицински новини EuroMedNews

Всяка година броят на хората с рак се увеличава. Сред женските ракови заболявания ракът на гърдата е на първо място. Днес модерните медицински технологии могат ефективно да се справят с туморите на гърдата, включително злокачествените. Добри резултати в тази трудна ситуация са показани от германски клиники със специализирани центрове за лечение на рак на гърдата, при които лечението значително влияе върху продължителността на живота на пациента.

Продължителност на живота при пациенти с рак на гърдата

По отношение на продължителността на живота при рак на гърдата, освен своевременната диагноза, влияят и други фактори. След като лекарите направят подобна диагноза, те трябва да направят приблизителна прогноза въз основа на следните аспекти:

 1. Колко лимфни възли са засегнати от метастази. Ако голям брой лимфни възли са засегнати от метастази, тогава прогнозата е лоша, защото рискът от рецидив се увеличава. Ако лимфните възли не са засегнати, тогава преживяемостта за рак на гърдата е 75%, в противен случай - само 25%. Ако се открият метастази 2 - 3 или по-малко лимфни възли, то десетгодишната преживяемост е около 35%, повече от 4 - по-малко от 15%.
 2. Размерът на тумора. С времето злокачественият тумор се увеличава, агресивността на заболяването се увеличава, което ускорява процеса на метастази. Това е още една причина, поради която е изключително важно да се идентифицира заболяването в неговите ранни етапи.
 3. Местоположението на тумора.
 4. Колко злокачествено е образуването на поникнали съдове: лимфна и кръвна.
 5. Разнообразие от онкология.
 6. Нивото на активност на ДНК синтеза.
 7. Колко интензивно се разделят засегнатите клетки, като се вземе предвид количеството на Ki-67 антиген, митозин ядрен протеин.
 8. Метод на лечение (хирургия, химиотерапия, лекарствена терапия).
 9. Наличието или отсъствието на метастази в аксиларните и други възли.
 10. Нивото на плазминогенни инхибитори, активатори. Този протеин участва в процесите (метастази, инвазия), които се срещат в клетките.

Също така увеличава шансовете за дълъг живот, наличието на хормонална чувствителност на самия тумор към лекарствата. Вероятност за неблагоприятен изход при рак на гърдата е вероятно, ако: t

 1. При пациенти по време на изследването е открит туморен маркер на Her2neu има повишена агресивност на неоплазма. Това се среща в 20-30% от случаите.
 2. Възраст на жените под 35 години.

Степента на злокачественост на тумора

Степента на преживяемост в онкологията на гърдата пряко зависи от етапа на развитие на рака, размера на тумора и степента, в която лимфните възли са засегнати от метастази. 5-годишната прогноза в повечето случаи определя етапа на развитие на рак, при който е открит туморът. Онколозите ги разделят на 4 етапа:

 • 0-1 - диаметърът на тумора е по-малък от 2 cm, в лимфните възли няма ракови клетки. На този етап лекарите предвиждат 70-95% от възстановяването на пациента.
 • 2 - размер на тумора 2-5 cm, лимфните възли не се докосват. Същата категория включва ситуации, при които туморът не е повече от 2 см, но са засегнати 2 до 5 лимфни възли. На 2-ри етап вероятността за заздравяване е 50-80%.
 • 3 - размерът на тумора е вече 5 cm в диаметър, лимфните възли вече са започнали да бъдат засегнати от раковите клетки. Шансовете за възстановяване в този случай са приблизително 10-50%.
 • 4 - размерите на злокачествен тумор могат да бъдат всякакви, но се разкриват метастази. Шансовете за оцеляване са 0-10%.

Какво означава 5-годишното оцеляване на рака?

За да се съберат статистически данни, ефективността на методите и да се определи колко дълго пациентът ще живее след отстраняването на злокачествена формация, е обичайно да се вземе предвид продължителността на 5-годишната продължителност на живота. В основата е броят на пациентите, които продължават да живеят след 5 години, след като са премахнали тумора в гърдите си. Онколозите твърдят, че повече от 50% от жените живеят повече от 5 години след правилното и навременно лечение. Без адекватно лечение 5-годишното преживяване е 10-15%.

Колко хора живеят с рак без лечение

Понякога жените, страхуващи се от радикално лечение, предпочитат нетрадиционни лечения - билки, баби, парцели, лосиони, лапи и др. Това е изключително грешен акт, защото оцеляването в този случай ще бъде не повече от 15%. Онкологията може да бъде излекувана само чрез адекватна и навременна медицинска помощ в ранния етап на откриване на заболяването.

Статията "Оцеляване при рак на гърдата" от EuroMedNews на 04/11/2018
Всички статии от EuroMedNews →

Споделете с приятелите си!